LYS Geometri Ders Kampı

LYS öncesi Geometri dersini hızlandırılmış olarak, 1 günlük bir ders kampına girerek bitirmek Günde 1 Konu Hızlandırılmış Dersler sayesinde çok kolay!

Hızlandırılmış derslerimiz; anlaşmalı olduğumuz çeşitli üniversitelerin seminer salonlarında veya amfilerinde işlenmektedir. Üniversite ortamında 1 gün geçirerek faydalı bir şekilde ders görürken; bulunduğunuz üniversiteyi de daha yakından tanımış oluyorsunuz.

LYS Geometrikonularımız ;

 • 1 Günde Analitik Geometri
  • DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ

   • Koordinat Sistemi
   • Analitik Düzlem
   • İki Nokta Arasındaki Uzaklık
   • Bir Doğru Parçasını Verilen Bir Oranda Bölen Noktaların Koordinatları
   • Köşelerinin Koordinatları Verilen Üçgenin Alanı
   • Bir Doğrunun Eğim Açısı ve Eğimi
   • Doğrunun Denklemi
   • Birbirine Paralel veya Dik Olan Doğruların Eğimleri Arasındaki Bağıntılar
   • Denklemi Verilen Doğrunun Grafiği
   • İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları
   • Doğru Demeti
   • İki Doğru Arasındaki Açı
   • Bir Noktanın Bir Doğruya Olan Uzaklığı
   • Simetri
   • Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Eşitsizlikler
  • ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

   • Çemberin Denklemi
   • Doğru İle Çemberin Birbirine Göre Durumları
   • Çembere Üzerindeki Bir Noktadan Çizilen Teğetin ve Normalin Denklemi
   • Çembere Dışındaki Bir Noktadan Çizilen Teğetlerin Denklemi
   • Çemberde Kuvvet, Kuvvet Ekseni ve Kuvvet Merkezi
   • Çemberin Parametrik Denklemi
  • DÜZLEMDE VEKTÖRLER

   • Yönlü Doğru Parçası
   • Vektör
   • Vektörlerde Toplama İşlemi
   • Bir Vektörün Bir Reel Sayı İle Çarpımı
   • Analitik Düzlemde Vektörler
   • İki Vektörün Paralelliği
   • İki Vektörün Dikliği
   • Vektörlerin Lineer Bileşimi
   • İki Vektörün Lineer Bağımlılığı
   • Vektörlerde İç Çarpım İşlemi İle İlgili Uygulamalar
  • KONİKLERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

   • Konik
   • Elipsin Analitik İncelenmesi
   • Merkezil Elipsin Denklemi
   • Elipsin Parametrik Denklemi
   • Elips İle Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları
   • Elipse Üzerindeki Bir Noktadan Çizilen Teğetin ve Normalin Denklemleri
   • Hiperbolün Analitik İncelenmesi
   • Merkezil Hiperbolün Denklemi
   • Hiperbol İle Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları
   • Hiperbole Üzerindeki Bir Noktadan Çizilen Teğetin ve Normalin Denklemleri
   • Parabolün Analitik İncelenmesi
   • Merkezil Parabolün Denklemi
   • Parabol İle Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları
   • Parabolün Üzerindeki Bir Noktadan Çizilen Teğetin ve Normalin Denklemleri
   • Koniklerin Genel Denklemi
  • UZAYDA VEKTÖR, DOĞRU VE DÜZLEMİN ANALİTİK İNCELENMESİ

   • Uzayda Koordinat Sistemi
   • İki Nokta Arasındaki Uzaklık
   • Kürenin Analitik İncelenmesi
   • Uzayda Vektörler
   • Vektörler Kümesinde Toplama İşlemi
   • Bir Vektörün Bir Reel Sayı İle Çarpımı
   • Vektörlerin Lineer Bileşimi
   • Vektörlerde İç Çarpım İşlemi
   • Uzayda Doğrunun Denklemi
   • İki Noktası Bilinen Doğrunun Denklemi
   • İki Doğru Arasındaki Açı
   • İki Doğrunun Paralelliği
   • İki Doğrunun Dikliği
   • Bir Noktanın Bir Doğruya Olan Uzaklığı
   • Uzayda Düzlemin Denklemi
   • İki Düzlem Arasındaki Açı
   • İki Düzlemin Paralelliği
   • İki Düzlemin Dikliği
   • Bir Doğru İle Bir Düzlem Arasındaki Açı
   • Bir Doğrunun Bir Düzleme Dikliği
   • Bir Doğru İle Bir Düzlemin Paralelliği
   • Bir Doğru İle Bir Düzlemin Ortak Noktası
   • Bir Noktanın Bir Düzleme Uzaklığı
   • Lineer Denklem Sistemleri
   • Lineer Denklem Sistemlerinin Çözüm Yöntemleri
   • Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümlerinin Geometrik Anlamları
   • Üç Noktadan Geçen Düzlemin Denklemi

*2014 LYS’de ÇIKMIŞ GEOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI aşağıdaki gibidir.

LYS GEOMETRİ ÇIKMIŞ SORULARIN DAĞILIMI (30 SORU)

yildiz Üçgende Açı (2 Soru)

yildiz Üçgende Alan (1 Soru)

yildiz Eşkenar Üçgen (1 Soru)

yildiz İkizkenar Üçgen (1 Soru)

yildiz Dik Üçgen (1 Soru)

yildiz Dikdörtgen (1 Soru)

yildiz Paralelkenar (2 Soru)

yildiz Kare (2 Soru)

yildiz Yamuk (1 Soru)

yildiz Çemberde Açı (1 Soru)

yildiz Çemberde Uzunluk (1 Soru)

yildiz Dairede Alan (1 Soru)

yildiz Çokgende Açı (1 Soru)

yildiz Silindir (1 Soru)

yildiz Koni (1 Soru)

yildiz Uzayda Doğru Ve Düzlemler (1 Soru)

yildiz Doğrunun Analitik İncelenmesi (4 Soru)

yildiz Çemberin Geometrik Yeri (1 Soru)

yildiz Vektörler (2 Soru)

yildiz Çevresel Çemberin Çizimi (1 Soru)

Etiketler : ,,,,,,, , , , ,,,,,lys konuları,lys sorulari,konu anlatım,çıkmış sorular ve çözümleri

HEMEN KAYDOL

Ziyaret Et Ziyaret Et Ziyaret Et Ziyaret Et Ziyaret Et