LYS Fizik Ders Kampı

LYS öncesi Fizik dersini hızlandırılmış olarak, 1 günlük bir ders kampına girerek bitirmek Günde 1 Konu Hızlandırılmış Dersler sayesinde çok kolay!

Hızlandırılmış derslerimiz; anlaşmalı olduğumuz çeşitli üniversitelerin seminer salonlarında veya amfilerinde işlenmektedir. Üniversite ortamında 1 gün geçirerek faydalı bir şekilde ders görürken; bulunduğunuz üniversiteyi de daha yakından tanımış oluyorsunuz.

LYS Fizik konularımız ;

 • 1 Günde Elektrik
  • Elektriksel Alan
   • Noktasal Yükün Elektriksel Alanı
   • Yüklü Bir Kürenin Elektriksel Alanı
   • Elektrik Potansiyel Enerjisi
   • Elektriksel Potansiyel
   • Yüklü Kürenin Elektrik Potansiyeli
   • Potansiyel Fark ve İş
   • Eş Potansiyel Çizgileri
   • Yüklü Parçacıkların Hareketleri
   • Paralel Levhalar Arasındaki Elektrik Alanı
   • Yüklü Parçacıkların İvme ve Hızları
   • Yüklü Parçacıkların Yörüngeleri
  • Elektrik Akımı ve EMK’li Devreler
   • Elektrik Akımı
   • Ohm Yasası
   • Elektromotor Kuvvet Kaynakları (EMK)
   • Pillerin Bağlanması (Seri bağlı, Ters Bağlı ve Paralel Bağlı Üreteçler)
   • Elektrik Devresinde Harcanan Enerji
   • Elektriksel Güç
  • Manyetizma
   • Mıknatıs ve Özellikleri
   • Mıknatısın Kutupları
   • Manyetik Alan Çizgileri
   • Elektrik Akımının Manyetik Etkisi
   • Manyetik Kuvvet
   • Manyetik Geçirgenlik
   • Diyamanyetik Maddeler
   • Paramanyetik Maddeler
   • Ferromanyetik Maddeler
   • Yerin Manyetik Alanı
  • Elektrostatik
   • Elektrik Yüküc
   • Yüklü ve Yüksüz isimler
   • İletken ve Yalıtkanlar
   • Elektroskop
   • Elektriklenme Çeşitleri (Sürtünme,Dokunma Ve Etki İle Elektriklenme)
   • Şimşek ve Yıldırım
   • Faraday Kafesi
   • Colomb Kuvvetinin Büyüklüğü
  • Elektormanyetik İndükleme
   • Manyetik Akı
   • Manyetik İndüksiyon
   • İndüksiyon Emk’si ve indüksiyon akımı
   • Lenz Kanunu
  • Kondansatörler (Sığaçlar)
   • Elektriksel Sığa
   • Kondansatörlerin Bağlanması (Seri ve Paralel Bağlama)
  • Değişken Akım ve Elektronik Devreler
   • Doğru akım
   • Değişken (Alternatif) Akım
   • Alternatif Akımın Elde Edilmesi
   • Alternatif Akımın Frekansı
   • Bobinler
   • Transformatörler
   • Elektronik Devreler
   • Diyot
   • Transistör
   • Led
   • Fotodiyod
   • Fotodirenç
 • 1 Günde Optik ve Dalgalar
  • Gölge Ve Aydınlanma
   • Işık
   • Gölge
   • Ay Ve Güneş Tutulması
   • Aydınlanma
   • Fotometreler
   • Crookes Radyometresi
  • Işığın Yansıması
   • Düzlem Aynalar
   • Küresel Aynalar
   • Çukur Aynada Özel Işınlar
   • Tümsek Aynada Özel Işınlar
   • Optik Düzeneklerdeki Aydınlanma
  • Işığın Kırılması Ve Renkler

   • Kırılma Kanunları
   • Işığın Paralel Yüzlü Ortamdan Geçişi
   • Sınır Açısı Ve Tam Yansıma
   • Teknolojide Tam Yansıma
   • Serap Olayı
   • Ufuk Çizgisi
   • Görünür Derinlik
   • Işığın Küresel Ortamda Kırılması
   • Prizmalar
   • Renkler
   • Filtreler
  • Mercekler
   • Merceklerde Özel Işınlar
   • İnce Kenarlı Mercekte Özel Işınlar
   • Kalın Kenarlı Mercekte Özel Işınlar
   • İnce Kenarlı Mercekte Görüntü Çizimi
   • Merceklerde Bağıntılar
   • Merceğin Odak Uzaklığı Nelere Bağlıdır ?
   • Büyüteç
   • Gözün Yapısı
   • Göz Kusurları (Miyop Ve Hipermetrop Göz Kusurları)
   • Yakınsama
   • Optik Düzeneklerdeki Aydınlanma
  • Yay Dalgaları
   • Dalgalar
   • Esnek Ortam
   • Enine Dalgalar
   • Boyuna Dalgalar
   • Periyodik Dalgalar
   • Yay Dalgalarında Hız
   • İdealleştirme
   • Üst Üste Binme Prensibi
   • Yay Dalgalarında Yansıma
   • Sabit Uçlu Engelden Yansıma
   • Serbest Uçtan Yansıma
   • Yansıma Ve İletim
   • Kararlı Dalgaların Oluşumu, Temel Frekans Ve Harmonikleri
    -Su Dalgaları
   • Doğrusal Su Dalgaları
   • Dairesel Su Dalgaları
   • Su Dalgalarında Yansıma
   • Doğrusal Dalgaların Düz Engelden Yansıması
   • Dairesel Dalgaların Düz Engelden Yansıması
   • Doğrusal Dalgaların Çukur Engelden Yansıması
   • Doğrusal Dalgaların Tümsek Engelden Yansıması
   • Dairesel Dalgaların Çukur Engelden Yansıması
   • Su Dalgalarının Yansıması
   • Stroboskop
   • Su Dalgalarında Kırılma
   • Dalgaların Mercek Şeklindeki Ortamlardan Geçişi
   • Kaynağın Hareketinin Dalga Boyuna Etkisi
   • Kırınım
   • Su Dalgalarının Girişimi
   • Girişim Deseni
   • Çift Tepe
   • Çift Çukur
   • Düğüm (Sönüm) Noktası
   • Düğüm Ve Katar Çizgilerinin Özellikleri
  • Ses Dalgaları
   • Sesin Oluşumu Ve Elde Edilmesi
   • Sesle İlgili Özellikler
   • Genlik, Dalga Boyu, Frekans, Sesin Hızı
   • İnsan Kulağının Sesi Algılaması
   • Doppler Olayı
   • Süpersonik Hızlar
   • Sesin Yansıması Soğurulması
   • Ses Dalgalarının Kırılması
   • Ses Dalgalarının Girişimi
   • Vuru, Vuru Frekansı
   • Sesin Teknolojide Kullanımı
   • Rezonans, Doğal Frekans
  • Elektromanyetik Dalgalar
   • Maxwell Denklemlerinin Yorumu
   • Durgun Yüklerle İlgili Gauss Yasası
   • Hareketli Yüklerle İlgili Gauss Yasası
   • Değişken Manyetik Alanlarla İlgili Faraday Yasası
   • Manyetik Dolanımla İlgili Ampere Yasası
   • Elektromanyetik Işıma
   • Elektromanyetik Dalga Çeşitleri
   • Elektromanyetik Dalgaların Özellikleri
   • Elektromanyetik Spektrum
   • Elektromanyetik Tayf
   • Radyo Dalgaları
   • Televizyon Dalgaları
   • Mikrodalgalar
   • Kızılötesi Işınlar
   • Görülebilir Işık Dalgaları (Morötesi Işın, X Işını Ve Gamma Işınları)
   • Elektromanyetik Dalgaların Polarize Edilmesi
   • Elektromanyetik Dalgalarda Doppler Olayı
 • 1 Günde Modern Fizik
  • Fotoelektrik ve Compton Olayı
   • Kara Cisim Işıması
   • Wien Yasası
   • Foton
   • Fotoelektrik Olay
   • Bağlanma (Eşik) Enerjisi
   • Fotoelektronların Sayısı
   • Fotoelektrik Akım
   • Fotoelektrik Olayın Uygulama Alanı
   • De Lioglie Dalgaları (Madde Dalgaları)
   • Dalga Modeli ile Tanecik Modelinin Karşılaştırılması
  • Atomun Yapısı
   • Elektronun Özellikleri
   • Atom Modelleri (Thomson, Rutherford ve Bohr Atom Modelleri)
   • Enerji Düzeyleri
   • Hidrojen Atomunun Enerji Düzeyleri
   • Atom Tayfları (Soğurma ve Işıma Tayfı)
   • Hidrojen Atomunun Kuantum Mekaniği
   • Atomun Uyarılması
   • Emisyon (Yayınlama) (Kendiliğinden ve Uyarılmış Işıma)
   • Lazer (Katı, Sıvı ve Gaz Lazer)
   • Lazer Işığının Özellikleri
   • Lazer Işığının Kullanım Alanları
   • Hologram
  • Özel Görelilik
   • Klasik Fizik ve Modern Fizik
   • Ölçme ve Referans Sistemi
   • Michelson-Morley Deneyi
   • Eş Zamanlılık
   • Zamanın Göreliliği
   • Uzunluğun Göreliliği
   • Enerjinin Göreliliği
  • Nükleer Fizik
   • X Işınları
   • Katıların Atom Yapısı
   • Sıvı Kristaller
   • Süper (Üstün) İletkenler
   • Atom Çekirdeğinin Temel Özellikleri
   • Nükleon Başına Düşen Bağlanma Enerjisi
   • Radyoaktiflik
   • Alfa- Beta – Gama Bozunması
   • Radyoaktif Bozunma
   • Nükleer Enerji
   • Nükleer Santrallerin Çalışma İlkesi
  • Atomlardan Kuarklara
   • Temel Parçacıklar
   • Nötrinolar
   • Parçacık Ve Karşıt Parçacık Çifti
   • Parçacık Ve Karşıt Parçacığın Kullanım Alanları
   • Parçacıkların Sınıflandırılması (Fatonlar, Hadronlar, Baryonlar, Mezonlar, Leptonlar)
   • Kuarklar

*2014 LYS’de ÇIKMIŞ FİZİK SORULARININ DAĞILIMI aşağıdaki gibidir.

LYS FİZİK ÇIKMIŞ SORULARIN DAĞILIMI (30 SORU)

yildiz Karışımların Özkütlesi (1 Soru)

yildiz Potansiyel Enerji (1 Soru)

yildiz Isı, Sıcaklık / Moment, Denge (1 Soru)

yildiz Isı, Sıcaklık, Hal Değişimleri (1 Soru)

yildiz Işık – Kırılma (1 Soru)

yildiz Işık – Mercekler / Prizmalar (1 Soru)

yildiz Kütle Ve Ağırlık Merkezi (1 Soru)

yildiz Moment, Denge / Basit Makineler (1 Soru)

yildiz Einstein’a Göre Enerji (1 Soru)

yildiz Yatay Atış Hareketi (1 Soru)

yildiz Dinamik (Newton’un Hareket Kanunları – Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket) (1 Soru)

yildiz Dönme Kinetik Enerjisi (1 Soru)

yildiz Birimler / İş,Güç,Enerji (1 Soru)

yildiz Vektörler / Kuvvet / Kinetik Enerji (1 Soru)

yildiz Serbest Düşme Hareketi / Düzgün Çembersel Hareket (1 Soru)

yildiz Basit Harmonik Hareket (1 Soru)

yildiz Dönme Kinetik Enerjisi / Basit Makineler (1 Soru)

yildiz İtme, Momentum (1 Soru)

yildiz Elektrostatik – Dokunma İle Elektriklenme / Elektrik Alanı (1 Soru)

yildiz Elektriksel Potansiyel Enerji (1 Soru)

yildiz Elektrik Akımı – Doğru Akım – Devreler (1 Soru)

yildiz Elektrik Akımı – Doğru Akım – Üreteçlerin Bağlanması (1 Soru)

yildiz Elektrik Akımı – Alternatif Akım – RLC Devreleri (1 Soru)

yildiz Dalgalar – Yansıma – Girişim (1 Soru)

yildiz Dalgalar – Su Dalgaları – Yansıma (1 Soru)

yildiz Dalgalar – Doppler Etkisi (1 Soru)

yildiz Işık Teorileri – Tek Yarıkta Girişim (1 Soru)

yildiz Işık Teorileri – Fotoelektrik Olay (1 Soru)

yildiz Atom Modelleri – Bohr Atom Modeli (1 Soru)

yildiz Elektrik Yüklü Parçacıkların Manyetik Alanda Hareketi (1 Soru)

Etiketler : ,,,,,,, , , , ,,,,,lys konuları,lys sorulari,konu anlatım,çıkmış sorular ve çözümleri

HEMEN KAYDOL

Ziyaret Et Ziyaret Et Ziyaret Et Ziyaret Et Ziyaret Et